Новини

Новини

Европейската агенция по околна среда – завишени нива на пластмасови отпадъци през 2020 година

Според Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) пандемията COVID-19 е причинила значителни промени в производството и потреблението на пластмаси и

Read More