Новини

Созопол, Приморско и Царево без разделно събиране на отпадъци

Созопол, Приморско и Царево са обединени в едно сдружение и експлоатират заедно едно депо, на което му остават 4-5 години живот, докато се запълни. Морските общини трябва да променят сметосъбирането си или да изискват разрешение за промяна на капацитета на депото. В противен случай, в много близко бъдеще, се задава сериозен проблем с отпадъците. Общините ще трябва да извозват отпадъка си до по-далечни сметища, а това ще се отрази на местния даник смет. Бърза проверка в данните на Националния статистически институт (НСИ) показва, че морските общини рециклират под 1% от отпадъците си. Същевременно, количеството генериран отпадък за всяка община е близо два пъти над средното количество за страната.

Количество генериран битов отпадък на глава от населението:

  • България: 407кг / човек / година
  • Созопол: 907кг / човек / година
  • Приморско: 1067кг / човек / година
  • Царево 805кг / човек / година

Ако общините продължават в същия дух, то очевидно капацитетът на депото ще се изчерпи много бързо.

Тук трябва да се запитаме: защо общините не се придържат към Закона за управление на отпадъците? Той изисква всички населени места с жители над 5000 души и тези, които са курорти, независимо от броя жители, да имат разделно събиране.

Всички ние, като потребители, трябва да сме наясно, че още когато закупим дадена стока в магазина, плащаме и опаковката, и нейното бъдещо рециклиране и разделно събиране. Когато няма разделно събиране или то не е достъпно до всеки човек, опаковката попада в смесения битов отпадък, а ние плащаме повторно за нея чрез такса „битови отпадъци“. Пластмасите представляват голям процент от обема на общия отпадък. Ако чрез действащо разделно събиране се отделят пластмаса, хартия и био-отпадък, обемът на смесения битов отпадък ще е много по-малък. По-малко битов отпадък = по-малко депониран отпадък = по-нискъки такси за битови отпадъци.

Редно е всеки от нас да изисква възможността да предава отпадъците си разделно и те да бъдат рециклирани. Само по този начин можем да се доближим до възложените от ЕС норми за оползотворяване на отпадъци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *